Rooi Kermis en Carnaval zijn in Sint-Oedenrode – en Papgat – de belangrijkste evenementen van het jaar. Het eerste evenement is anders gevierd dan anders en ook over Carnaval is de laatste maanden druk gespeculeerd. Stichting Papgat en Stichting Jeugdcarnaval hebben na koortsachtig overleg meerdere knopen doorgehakt en nu is duidelijk hoe het Feest der Feesten in Sint-Oedenrode gevierd gaat worden. Onderstaande brief is geschreven door voorzitters Frank van den Brand (Stichting Papgat) en Leon van Rooij (Stichting Jeugdcarnaval). Zij leggen precies uit wat er staat te gebeuren.

Carnaval in Papgat 2021…. maar dan anders

Het is een vraag die menig carnavalsvierder op dit moment in Rooi al bezighoudt; wordt er carnaval georganiseerd en hoe zal dit er uit gaan zien? Het Feest der Feesten heeft immers zijn startsein al op 11-11. Nu Corona ons allen in de greep houdt is het organiseren en houden van evenementen een flinke uitdaging waar met veel aspecten en regels rekening dient te worden gehouden. Dit stelt de samenwerkende carnavalsverenigingen, Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode en Stichting Papgat voor uitdagingen die zij, zoals ze bekend staan, niet schuwen en waar mogelijk carnaval zeker tot zijn recht willen laten komen.
Eerder deze maand zijn de voorzitters van de Meierijstadse carnavalsorganisaties met elkaar- en een vertegenwoordiging van de gemeente in gesprek gegaan om samen te kijken wat niet, maar vooral ook wel kan en mag. De gemeente was in dit overleg zeer duidelijk over een specifiek element; er mogen geen carnavalsoptochten plaatsvinden. Wat mag dan wel? In principe veel, zolang de op dat moment geldende regels van de veiligheidsregio maar worden gehanteerd en nageleefd. Zo wil de gemeente graag binnen deze kaders een sleuteloverdracht plaats laten vinden op locatie per kern. Komt de sleuteloverdracht daardoor weer terug in het Rooise gemeentehuis??? Dat zou erg mooi zijn! Stichting Papgat staat bekend om het organiseren van carnaval in de breedste zin van het woord voor de inwoners van Sint-Oedenrode en de kernen Boskant, Olland en Nijnsel. Samen met de diverse carnavalsclubs en Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode heeft zij eerder deze week samen om tafel gezeten om te sparren over wat redelijkerwijs wel en niet te organiseren is. Daarbij direct denkend aan verbinding te houden met alle partijen die carnaval in de voorgaande jaren mede mogelijk maakten zoals sponsoren, horeca, bezoekers, vrijwilligers, artiesten, ect. Dit heeft geresulteerd in een aantal initiatieven die uit zullen worden gewerkt met randvoorwaarden die passen bij de op dat moment geldende veiligheidsmaatregelen.

11-11
Binnen Meierijstad is gezamenlijk afgesproken dit seizoen geen nieuwe Prinsenkoppels te onthullen omdat men hen simpelweg niet kan bieden wat hen in die eer toe zou moeten komen. Om toch op een passende wijze het carnavalsseizoen te laten starten zal er op 7 november een interactieve online Pupgat quiz georganiseerd worden voor iedereen die hier aan deel wil nemen: clubs, individuele carnavalsvierder of pupquizzer die eens vragen vanuit een andere hoek wil beantwoorden. Houd (social) media in de gaten voor meer informatie hierover! De huidige Prins en Adjudant zullen hier een actieve rol in gaan spelen en hilariteit is daarmee gegarandeerd.

Papgat op de Planken
Afgelopen jaar is Stichting Papgat een nieuwe succesvolle weg ingeslagen door haar Prinsenzittingen in de tent op de Markt te laten plaatsvinden in een nieuw format en met een nieuwe naam: Papgat op de Planken. Het mag duidelijk zijn dat het optuigen van een dergelijk evenement nu niet mogelijk is, maar de commissie heeft niet stilgezeten en is druk bezig een programma in elkaar te zetten wat in de diverse horecagelegenheden plaats zou kunnen vinden. Papgat op de Planken on Tour zullen we maar zeggen. Later in het seizoen hierover meer.

Carnavalskrant 
De jaarlijkse carnavalskrant wordt in een oplage van 7000 exemplaren gratis huis-aan-huis verspreid. Ook nu zijn we van plan een krant uit te brengen waarin we verslag doen van hetgeen wat in dit bijzondere seizoen plaatsvindt, en waar sponsoren de mogelijkheid krijgen ons te steunen en hun bedrijf in een prachtige krant uit te dragen.

Carnaval 13 t/m 16 februari 2021
Stichting Papgat is voornemens om waar mogelijk een aantal onderdelen die in deze periode normaal gesproken plaatsvinden, in aangepaste vorm door te laten gaan. Zij heeft haar commissies gevraagd hier naar te kijken en zal t.z.t. met meer informatie komen wanneer één en ander concreet wordt.

Jeugdcarnaval
Ook Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode zit niet stil. Terwijl er geen “grote” prinsen binnen Meierijstad worden verkozen is bij de jeugd het tegendeel gaande. Voor jeugd gelden nu eenmaal andere regels en dit zorgt ervoor dat SJC op bepaalde vlakken meer mogelijkheden heeft. Daarom zal er ook dit jaar een Jeugdraad, Jeugdprins en misschien ook wel weer een Jeugdprinses worden onthuld. Dit zal op 14 november in De Beurs gebeuren voor een beperkt publiek, maar SJC wil graag iedereen hiervan laten genieten en zorgt daarom voor een streamservice. Ook de traditiegetrouwe Jeugdprinsenreceptie zit in de pen. Deze zal ergens in januari gehouden worden. De exacte datum hiervan in op dit moment nog onduidelijk. SJC is voornemens om tijdens carnaval een tent op de Markt te plaatsen, enkel en alleen voor de jeugd. Hoe dit te organiseren en aan te kleden daar wordt op dit moment druk over nagedacht…Volg social media en het Papgat Journaal voor latere info hier over.

Terugkomend op de kop van deze tekst
Carnaval in 2021 zal zeker anders dan anders zijn, maar samen gaan we er alles aan doe om het Feest der Feesten niet met stille trom voorbij te laten gaan, en gaan daarmee een verbindingsjaar tegemoet naar hopelijk in 2021/2022 weer een volwaardig carnaval.

s