Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan de vrouw of man, die zich op zeer bijzondere wijze heeft ingezet voor het Carnaval in Papgat.

De toekenning geschiedt door een jury bestaande uit de volgende personen:

  • 2 leden uit de Raad van 11
  • 1 lid der Stichting
  • De regerend Prins van Papgat
  • 1 door de stichting aan te wijzen onafhankelijk persoon

De prijs, bestaande uit een oorkonde en onderscheiding, wordt elk jaar bekend gemaakt tijdens de Prinsenzittingen (Papgat op de planken). De regerend prins van Papgat zal de prijs uitreiken tijdens de sleuteloverdracht in de Beurs.

Dit gebeurde voor de eerste keer op 28 februari 1987.