Carnaval is van oudsher een Katholiek feest. In de Katholieke kerk komt licht als symboliek veelvuldig voor. Nog steeds is die symboliek terug te vinden in het carnavalsfeest zoals we